מיה הובר

מנכ"לית ומייסדת Skilset,  פלטפורמה להערכת יכולות עבודה לאוכלוסיות מודרות.

על מה אני רוצה להשפיע

עידוד נשים ליזמות, בעיקר נשים ממקצעות הטיפול.
קידום חברה שוויונית.
הגברת מעורבות אוכלוסיות מודרות בשוק העבודה.

אני מאמינה

אני מאמינה ביכולת של אנשים, ושל נשים בפרט, לחולל שינוי משמעותי בחייהם. אני מאמינה בכוחו של מפגש אנושי משמעותי כמחולל שינוי וכיוצר משמעות בכל מקום ובכל הזדמנות.