מיכל גלר

מנכ״לית ובעלים, חברת בית בגולן בע״מ, יזמות וניהול פרויקטים.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום ענף הבנייה בתחומי המרחב הכפרי.
העלאת המודעות לאפליה בתחום חיזוק מבנים בפריפריה.
חיזוק תעסוקה איכותית בצפון.
חיזוק הקשר בין נשים יזמיות יהודיות, דרוזיות ומוסלמיות והגדלת שיתופי הפעולה האזוריים ליצירת חוסן אזורי ישראלי.

אני מאמינה

אני מאמינה שאם העולם ינוהל על ידי נשים, יהיה כאן טוב יותר.