מיכל יוטבת

עוזרת חשבת ומנהלת צוות הנהלת חשבונות, לומניס בע"מ.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום נשים בעבודה.
הגדלת הביטחון העצמי של נשים ועידודן להעז ולקחת אחריות על חייהן.

אני מאמינה

פעולה בגזרה הציבורית יוצרת שינוי, גם אם לא רואים זאת מיידית, והאחריות מוטלת עלינו. על נשים להיות במרחב הציבורי; נוכחותן תורמת ליצירת חברה שוויונית וערכית יותר. אני מאמינה במשפט של בילבי: " מעולם לא עשיתי זאת בעבר, אז ללא ספק אצליח".