ד"ר מיכל סלע

עצמאית, עוסקת בלווי ארגונים בתהליכי שינוי, פיתוח לכידות ארגונית, לווי מנהלים, לווי קואליציות ושותפויות, פיתוח אתיקה והוגנות

על מה אני רוצה להשפיע

קידום החקיקה בנושא שוויון בשכר בין גברים לנשים
ייצוג שוויוני של נשים בכל הפורומים
קידום זכויות בעלי חיים

אני מאמינה

הזהות הפמיניסטית שלי עוצבה לאור אירועים שחוויתי במהלך חיי, הן כאישה והן כאם לשתי בנותיי. היותי פמיניסטית סללה את התודעה לפיתוח תפיסות שוויוניות נוספות ולהבאתן לכל תפקיד או מיזם שבהם עסקתי.