נואמי ליברמן

מנהלת אגף רשפ"ת (רכש גומלין) ומנהלת המטה, הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות, משרד הכלכלה והתעשייה.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום תפיסות פמיניסטיות בתהליכי קבלת החלטות בזירה הציבורית.
קידום תפיסות ליברליות במרחב.
חינוך לנער על פי דרכו, בדגש על החינוך לגיל הרך.
יחס חומל וראוי לבעלי חיים ולסביבה.

אני מאמינה

אני מאמינה באנשים, בנשים, בכוחה של רשת לחולל שינוי, בתהליכים ארוכי טווח, ביכולתו של יין טוב להזיז הרים וביכולתם של חתולים לשפר כל מצב רוח.