נועה אלמוג בנימין

דירקטורית קשרי חוץ, ברייטסורס אנרגיה.

על מה אני רוצה להשפיע

העצמה אישית וקבוצתית בקהילה במטרה לקדם חברה שוויונית, מאוזנת וחיובית יותר.

אני מאמינה

אני מאמינה בצורך בתחושת ערך ומשמעות כגורם מניע בעשייה היומיומית שלנו ובמעגלים הסובבים אותנו ובכוחם לגשר על פערים בחברה.