נועה קלוט

מנכ"לית שותפה, 3base.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום נשים בעולם התעסוקה.
קידום מעמד האישה החרדית בעולם החרדי, ושילובן בתעשיית ההייטק הישראלית.

אני מאמינה

אני מאמינה בשקיפות, באותנטיות ובשיתוף פעולה. אני מאמינה שאין בעיות אלא רק פתרונות שעלינו להתאים לאתגרים הקיימים. אני מאמינה שההגשמה היא בידינו, ואם נרצה, נאמין ונפעל נוכל להגיע כמעט לכל דבר.