נטע גרנות

מנהלת חדשנות ומצוינות עסקית, אסם נסטלה.

על מה אני רוצה להשפיע

להניע נשים, גברים וארגונים ערכיים לסלול את דרכם לעתיד טוב יותר.
לקדם שוויון הזדמנויות ומיצוי פוטנציאל הנשים.
לעודד אורח חיים מאוזן ובריא, אוח חיים מגן ושומר ומקיים את הסביבה.
להביא לעולם עם אחריות חברתית ומחויבות קהילתית.

אני מאמינה

אני מאמינה בחשיבה יצירתית שמאפשרת יצירת יש מאין, מאמינה בכוחה של אופטימיות, ושאין "אי אפשר". אני מאמינה באנרגיה נשית ובאחוות נשים, שמאפשרות צמיחה והתקדמות. אני מאמינה בעשיית טוב ובחיבורים אנושיים, כאלה שישנו את העולם לטובה.