נטע-לי גרייבר

בעלים ומנכ"לית משותפת, גרייבר הרשקוביץ בע"מ, קידום מדיניות, רגולציה והשפעה ציבורית.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום מדיניות ציבורית בתחומים של קידום תחרות, הפחתת רגולציה, חיזוק השוק החופשי, הפחתת כוחן של קבוצות לחץ על הכלכלה הישראלית, ובדגש על ארגוני עובדים, ארגוני מעסיקים, הסרת מכסות ייצור והגבלות יבוא.

אני מאמינה

אני מאמינה שישראל יכולה להיות מדינה עם כלכלה חזקה יותר, המטפחת שוק חופשי איכותי, המקדש תחרות; כזו שיכולה למונופולים, לקבוצות הלחץ ולגופי האינטרס, המונעים את התקדמותה וייעול מערכותיה.
אני מאמינה במדינה המקדמת את חירות הפרט, השוויון, חופש המחשבה והביטוי.