סיגל בן יוסף כהן

מייסדת ובעלים, Sango, שיווק עם מעורבות.

על מה אני רוצה להשפיע

העמקת הזיקה והמעורבות של ארגונים עסקיים וציבוריים בחברה ובקהילה.
קידום צעירים וחתירה לשוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחברה.

אני מאמינה

אני מאמינה שלכל חברה ולכל אדם צריך להיות גם ייעוד עסקי וגם ייעוד חברתי. שניהם צריכים להיגזר מתוך הערכים והמטרות העסקיות של הארגון או האדם, ולהשלים זה את זה.