עו"ד איה דבור חרב

עו"ד עצמאית

על מה אני רוצה להשפיע

קידום שוויון הזדמנויות, ללא קשר להבדלי דת, גזע ומין.
קידום מעמד האישה הדרוזית.

אני מאמינה

גדלתי בכפר דרוזי, עם מעט מאוד משאבים, והזדמנויות תעסוקה. נתקלתי בקשיים מרובים, ובמשך תקופה ונאלצתי לוותר על בניית קריירה. אפשר להילחם בתופעות של חוסר צדק, אי שוויון, אפליה מגזרית ומגדרית, ואני מבקשת להשמיע את קולן של נשים מהמגזר הדרוזי.