עו"ד אפרת שלום-ברנסון

עו"ד בכירה, מחקר ופיתוח גלובלי, טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

על מה אני רוצה להשפיע

קידום מנהיגות נשית בעולם העסקי-מקצועי
קידום נוכחות נשית בהנהלות בכירות ובדירקטוריונים
שוויון שכר בין גברים לנשים
העלאת הדימוי העצמי של נערות

אני מאמינה

אני מאמינה ביושרה אישית, בצדק, בכבוד הדדי, בשוויון הזדמנויות וביכולת של כל אחד ואחד מאתנו ליצור שינוי ולהשפיע על עולם טוב יותר.