עו"ד דנה בינדר

ממונת קשרי תורמים, תוכנית "פותחים עתיד", הסוכנות היהודית.

על מה אני רוצה להשפיע

צמצום פערים חברתיים וכלכליים בין הפריפריה למרכז.
קידום זכויות של אנשים עם מוגבלות.

אני מאמינה

אני מאמינה שבאמצעות חינוך לסובלנות וקבלת השונה אפשר לייצר חברה שוויונית, שבה לכל אחת ואחד יש מקום.