עו"ד חן ביטון יוסף

מנהלת תכנון ובקרה של חטיבת משאבי אנוש ומינהל ויועצת בכירה של סמנכ"ל למשאבי אנוש ומינהל, עיריית תל אביב-יפו.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום גיוון תעסוקתי ושוויון מגדרי בתעסוקה.
יצירת קהילה, מוטיבציה ותחושת שייכות של עובדות ועובדים.
קידום מנהיגות בניהול, במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי.

אני מאמינה

אני מאמינה שהעשייה הטובה ביותר היא זו הנובעת מתוך ייעוד ותחושת שליחות. אני מאמינה בללכת את הדרך בעצמי ובלחוות את האתגרים. אני מאמינה בלחלום בענק ושאפשר לפרוט כל חזון למעשים. אני מאמינה שתמיד שווה ללכת לאן שמפחיד.