עו"ד יפעת בלפר

יועצת ומלווה ארגונים בתהליכי מניעה וטיפול בהטרדות מינית ובקידום שוויון מגדרי.

על מה אני רוצה להשפיע

שינוי השיח החברתי והחלת ראייה מגדרית בכל תחומי החיים.
התוויית מדיניות אקטיבית למניעת הטרדה מינית.
יצירת שוק עבודה שוויוני, מכבד ובטוח עבור נשים.

אני מאמינה

אני מאמינה שהטמעת שוויון מגדרי בכל תחומי החיים, לצד הכרה בפגיעוּת של כל אישה וגבר הם אסטרטגיות ליצירת עולם אנושי טוב יותר.