עו"ד מרי ציון

עו"ד בתחום יחסי עבודה, ייעוץ ארגוני, משאבי אנוש

על מה אני רוצה להשפיע

יצירת תרבות ארגונית וסביבת עבודה בריאה.
קידום תקשורת בינאישית בארגונים.
שיפור איכות החיים של העובדים.
קידום שוויון מגדרי וזכויות הוריות בעבודה.

אני מאמינה

אני מאמינה באנשים, וביכולת של אנשים וארגונים לצמוח ולהשתנות. אני מאמינה שעל ידי תקשורת בריאה ושיתוף פעולה אפשר לשפר את איכות החיים שלנו בכל היבטי החיים. אם נרצה - אין זו אגדה!