עו"ד סבינה שמולביץ

מלווה מהגרים ופליטים בתהליך הסדרת מעמדם בישראל, משרד עו"ד טל פרושן.

על מה אני רוצה להשפיע

לחזק את התפיסה לפיה אנו נמצאים בעידן גלובלי, שבו מעברים תכופים של אנשים בין מדינות הם בלתי נמנעים ואף רצויים.
להוביל לשינויים משמעותיים באפשרויות ובתהליכי ההגירה לישראל, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לאתגרים העומדים בפני נשים מהגרות ואוכלוסיות מוחלשות.

אני מאמינה

התאמת מדיניות ההגירה לשינויים הגלובליים תניב רווח משמעותי לחברה. שינוי זה ראוי שיתחיל באופן שבו פועלות הרשויות אל מול נשים מהגרות, המהוות אוכלוסייה מוחלשת הן בקרב אוכלוסיית המהגרים והן בקרב אוכלוסיית הנשים הכללית. אני מאמינה בכך ופועלת לשינוי המציאות הקיימת.