עו"ד סופי תהל אביטן

עורכת דין

על מה אני רוצה להשפיע

קידום מעמד האישה בישראל.
קידום שוויון וצדק בפריפריה.
יצירת דור המנהיגות של המחר.

אני מאמינה

"היקום מפלס דרך לכל מי שיודע לאן הוא רוצה ללכת", הפילוסוף היווני אפיקטטוס