עדי ואן ולסן

מייסדת ומנכ"לית, קולקורא סטודיו, מרחב להתפתחות אישית ומקצועית.

על מה אני רוצה להשפיע

לקדם את יכולתם של אנשים להביא את עצמם לידי ביטוי בחופשיות ובאופן מלא, לעזור להם לצמצם את הפער בין הרצוי למצוי מתוך היכרות ובהירות פנימית ותפיסת עולם יצירתית, ובדרך זו ולהשפיע על סביבתם.

אני מאמינה

יצירה היא חלק אינהרנטי ממי שאנחנו. תהליך יצירתי, שיח רפלקטיבי וחשיבה אסטרטגית - שלושה יסודות אלה מרכיבים את מי שאנחנו ואת האופן שבו אנו פועלים בעולם. יכולתנו לממש ולבטא את מי שאנחנו באמת נובעת מהיכרות פנימית ומאיזון בין היסודות הללו.