עו"ד עינב אשכול

עורכת דין ומגשרת עצמאית בדין האזרחי, העסקי והמשפחתי

על מה אני רוצה להשפיע

שינוי תפיסות מוטעות לגבי הרקע הסוציואקונומי של נשים פונדקאיות
עידוד נשים איכותיות לשמש כפונדקאיות
קידום תיקון החוק המונע ממגזרים רבים לקיים תהליכי פונדקאות בארץ

אני מאמינה

אני מאמינה כי במקום שבו יש אנשים מסורים ואכפתיים, שפועלים להשגת מטרות בדרך של כבוד הדדי וקשב לזולת, ניתן להזיז הרים ממקומם.