עידית שביט

"עידית שביט", פיתוח תכנים בנושאי מדע, אמנות ותרבות למסגרות מגוונות.

על מה אני רוצה להשפיע

הנגשת תכנים בנושאי אמנות, תרבות ומדע בצורה חווייתית, מעוררת עניין וסקרנות, לצד יצירת שיח בנושאים אלה.

אני מאמינה

אני מאמינה שהשילוב בין מדע, אמנות ותרבות מעורר חשיבה יוצרת, מגוונת, מעניינת וברוב המקרים גם מסקרנת.