עינת אורינג

סמנכ"לית תעשיידע

על מה אני רוצה להשפיע

הפיכת מערכת החינוך לרלוונטית לתלמידי ישראל.
עידוד ראיית האחר ויצירת עולם רגיש יותר לסובב אותו.
העצמת תלמידות ועידודן לבחור במגמות טכנולוגיות ובתחומי עיסוק טכנולוגיים.
הובלת מדיניות של חמלה כלפי בעלי חיים.

אני מאמינה

אני מאמינה בתחום החינוך הבלתי פורמלי. אני מאמינה שאפשר לשנות את הסביבה החינוכית של ילדי ישראל; לגרום להם להיות פתוחים להקשבה ולשיח. אני מאמינה שאפשר למצוא איזון בין חיי העבודה לחיי המשפחה.