עינת מסטרמן

מנהלת תוכניות בכירה בתחום תעסוקה בחברה הערבית, תבת – ג'וינט ישראל.

על מה אני רוצה להשפיע

השתלבות אוכלוסיות מודרות בשוק העבודה.
קידום קליטת עובדים מגוונים בעסקים וחברות, תוך תחושת הצלחה לשני הצדדים.
הובלה ופיתוח שירותים חברתיים חדשים.
היכרות של אנשים עם שירותים, תוכניות וגופים באקו סיסטם.

אני מאמינה

באתי לשנות. יש לי את היכולת להשפיע, ואני מאמינה שיש אנשים טובים שם בחוץ. אני מאמינה שכאשר עושים דברים עם חיוך, הכל נראה אחרת. הזמן קצר והמלאכה מרובה – למה לעשות אחר כך מה שאפשר לעשות עכשיו?