עמליה אדלר וקסמן

סמנכ"לית אחריות תאגידית, חברת טבע.

על מה אני רוצה להשפיע

שילוב נשים בעמדות מפתח.

אני מאמינה

אני מאמינה בלימוד, בצמיחה, בהשראה ובדוגמה אישית. אני מאמינה שחלון ההזדמנויות שלנו כנשים להשפיע, לשנות ולהעצים את הסובבים אותנו פתוח לרווחה, ועלינו לפעול יחד על מנת להתמודד עם האתגרים בדרך לשינוי.