ענבל ארגוב

מנהלת מחלקת הייעוץ, Homrun. מרצה על ניהול מוצר.

על מה אני רוצה להשפיע

לקדם ניידות חברתית ומקצועית.

אני מאמינה

אני מאמינה בשאילת שאלות ובהטלת ספק. אני מאמינה שזאת הדרך היחידה ללמוד והדרך היחידה להנהיג. אני מטילה ספק באופן יום-יומי כמעט באמונות שלי, במבנים חברתיים ובהנחות יסוד שנראות מובנות מאליהן. אני מאמינה באנשים וביכולת שלנו להשתנות.