ענת בן יוסף

קונסולית ישראל לענייני תיירות למערב ארצות הברית

על מה אני רוצה להשפיע

הגדלת הייצוג נשי.
הענקת כוח לדורות הצעירים והלא-מקושרים.
שקיפות במדינה ובתהליכים המתקיימים בה.

אני מאמינה

אני מאמינה בכוחה של הקהילה, בערבות הדדית ובחיבורים וקישורים, שיחד מביאים לשלם הגדול מסך חלקיו. אני מאמינה שאם נשנה את הדרך שבה אנו רואים את האדם ואת יכולותיו, נוכל לנצל את יכולותינו כפרטים וכקהילות באופן הטוב ביותר.