ערין סלאמה

חשבת שכר בכירה ומנהלת חשבונות, עמותת סינדיאנת הגליל לקידום ופיתוח.

על מה אני רוצה להשפיע

לחזק את המשקים בעולם ובמדינה.
לחזק את המשק הכלכלי של החברה הערבית.
לדאוג לקידום זכויות העובדים.

אני מאמינה

אני מאמינה שהמפתח להתקדמות האנושות הוא התחזקותה מבחינה כלכלית. אני רואה חשיבות עליונה בחיזוק המשק הכלכלי של החברה הערבית, ומאמינה שעל מנת לחזק אותו יש לספק לאנשים מידע ולהעלות את מודעותם בכל הקשור לחובותיהם וזכויותיהם על פי החוק הישראלי.