פרופ' נגה קרונפלד-שור

פרופ' מלא, בית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

על מה אני רוצה להשפיע

העלאת הנושאים הסביבתיים לסדר היום וקידומם.
שוויון לנשים בעמדות מפתח ובנקודות קבלת החלטות.
קידום המדע וחשיבה ביקורתית.

אני מאמינה

אני מאמינה שכל אדם צריך וזכאי למצות את היכולות והשאיפות שלו, ושיש לנו, כפרטים וקבוצה, אחריות על מה שקורה לנו ולסביבה.