קארין שטיינר

מנהלת שיווק תחום סוכרת, אסטרה זנקה.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום איכות הרפואה בישראל.
שוויון בנגישות לשירותי רפואה.

אני מאמינה

אני מאמינה שאין משהו שאי אפשר להוציאו לפועל. אני מאמינה שהבריאות בישראל כבר היום איכותית ושוויונית יותר מכל מדינה אחרת בעולם, אך כדי שהיא תישאר כך עלינו ליצור שיתוף פעולה אמיתי בין מערכת הבריאות, משרד הבריאות, המגזר העסקי ועמותות החולים.