רו"ח יוספה צור

בעלים, "יוספה צור- מנהלים קריירה"

על מה אני רוצה להשפיע

ליווי נשים הנמצאות בצומת קריירה ועידודן ללכת בעקבות חלומן.

אני מאמינה

אני מאמינה כי לעולם אין "לקפוא על השמרים" ויש לשאוף לצמיחה והתחדשות מתמדת, הן במישור האישי והן במישור הקריירה. אני מאמינה כי יש להימנע מגישת "הקורבן" ולפעול באופן פרואקטיבי על מנת לזהות את הפוטנציאל החבוי בכל אחד ואחת ולממשו.