רו"ח נילי בראל

מובילה פיננסית, מנהלת התחום הפיננסי ומערכות מידע תפעוליות

על מה אני רוצה להשפיע

חינוך הצעירים לחשיבה יצירתית ודינמית.
פיתוח מערכות חינוך שתאפשרנה התנסות פרויקטים "מהחיים" ומעורבות חברתית.

אני מאמינה

אני מאמינה ביכולתן של נשים לנהל מתוך הבנה כוללת של התהליכים ושל הנפשות המעורבות במערכת. אני מאמינה בחשיבות של צמצום פערים חברתיים כבסיס לחברה מקדמת.