רונה מאירוביץ

מנהלת בצוות ההקמה של השלוחה הישראלית, קהילת TENDREL קהילה למען מנהיגים חברתיים.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום הרווחה האישית והחברתית.
מתן כלים לקיום תהליכי דיוק עצמי.
איזון בין החיים האישיים לעבודה.
קידום יעדי פיתוח בר קיימא בעשייה חוצת מגזרים.

אני מאמינה

אני מאמינה שתהליכי דיוק עצמי חשובים לכל אדם, ארגון או קהילה. הבנת החוזקות והחולשות שלנו, התשוקות והשאיפות שלנו, יובילו לעשייה יומיומית אידיאלית עבור הפרט, הקהילה שבה הוא חי והחברה שאליה הוא משתייך, בין אם על בסיס גאוגרפי, ערכים או אמונות.