רונית לב-ארי

מנהלת בית רות, כפר לנערות בסיכון

על מה אני רוצה להשפיע

הפניית משאבי מדינה רבים יותר לכיוון יצירתיות בתחום החינוך והרווחה.
הגדלת מספר הנשים בצמתים של קבלת החלטות.
חיזוק הפרגון של נשים לנשים.

אני מאמינה

מניעה אותי האמונה שאנחנו כאן בעולם על מנת להפוך אותו למקום טוב יותר, צודק יותר ורגיש יותר