רוני בריל

ייעוץ סביבתי ושמאות מקרקעין

על מה אני רוצה להשפיע

לגרום לכך ששיקולים פיננסים ייערכו מתוך מחשבה גם על הסביבה ועל המשמעות הסביבתית של ההחלטות.

אני מאמינה

איכות הסביבה היא ערך – ערך חברתי וערך כלכלי. עלינו לשמור על הסביבה במובן העמוק של הדברים, כפי שאמר (או לא?) הצ’יף של סיאטל: ”כל הדברים קשורים זה בזה. מה שקורה לארץ, קורה לבני הארץ”. האחריות לסביבה היא עלינו!