רות וסרמן לנדה

מייסדת ומנכ"לית, Ruth, חברה לייעוץ אסטרטגי.

על מה אני רוצה להשפיע

יצירת מנגנוני צמיחה בני קיימא במטרה לסייע לאוכלוסייה מוחלשת, ובכלל זה מגזר המיעוטים, להשתלב במיינסטרים הישראלי.
קידום אחדות ואיחוי הקרעים בעם.

אני מאמינה

כמי שעלתה בגפה ארצה בגיל 17, אני מאמינה בכל מאודי במדינת ישראל ובשמירה על חוסנו של העם היהודי בתפוצות ובישראל. מתוך הפריזמה הציונית הזו, בוערת בי הכמיהה לפעול לשילוב אוכלוסיות מוחלשות, ובכלל זה המיעוטים, בחברה הישראלית, ולפעול לקידום אחדות בעם.