רחל קולט ווילר

מנהלת מקצועית ויועצת אסטרטגית, עמותת ענבר, להעצמה ולהנגשת זוגיות לאנשים עם מוגבלויות.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום עולם ערכי ואמיתי יותר.
שינוי תודעתי בתפיסת הממסד הציבורי, החברה והפרט וקידום התייחסות שוויונית אמיתית לאנשים עם מוגבלויות.

אני מאמינה

אני מאמינה שאנחנו בשלב מעבר לעולם ערכי ואמיתי יותר, ושלנשים יש תפקיד מיוחד בשלב הזה. אני מאמינה ששליחותו של כל אדם היא להפוך את העולם לטוב יותר. זה אפשרי, רק שנדרש מאיתנו "לצאת מעצמנו" ולחבר כוחות מכל גווני הקשת.