שיינדי באב"ד

יו"ר עמותת תמך, קידום יזמות ותעסוקה לנשים חרדיות.

על מה אני רוצה להשפיע

תעסוקה ויזמות לנשים.
הזדמנויות לאוכלוסיות מוחלשות.
איכות הסביבה.

אני מאמינה

כל אחת יכולה, כל אחד יכול!