שירה לב-עמי

מנהלת בכירה, אחראית מערך המחשוב וקידום הבריאות הדיגיטלית, משרד הבריאות

על מה אני רוצה להשפיע

לתרום לכך שמדינת ישראל תהיה מקום שניתן לחיות בו בכבוד גם בדור הבא

אני מאמינה

אני מאמינה ש"אני ואתה נשנה את העולם":
לכל אחד מאיתנו אחריות אישית לתרום את חלקו במצוינות
ולהוביל, בחלקת העולם שלו, למקום צודק ושוויוני יותר.