שירלי אבנון קרייזל

בעלים, "בתים בטיפול", הרצאות, מפגשים וליווי עומק אישי של אנשים פרטיים.

על מה אני רוצה להשפיע

להשפיע על מערכות היחסים של א/נשים עם הבתים שלהם. להכניס שפה חדשה ונקודת מבט חדשה על הבית, הצרכים שלו והצרכים שלנו.

אני מאמינה

אני מאמינה שאם ניתן לבית אהבה, הוא יחזיר לנו אהבה בחזרה. אני מאמינה בבית טוב דיו, מטופח, תומך ואהוב כמיטב יכולתנו. אני מאמינה שכל אחד יכול, ומאמינה שאני יכולה לעזור בתהליך.