שירלי עזר

מנהלת רכש גלובלי, חברת נילית.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום נשים בחברה ובתעשייה.
הגדלת מספר הנשים ויכולת השפעתן בכל השדרות הניהוליות.
חינוך לשוויון מגדרי.

אני מאמינה

אני מאמינה שכמנהיגות בארגונים אנחנו יכולות להתגבר על כל קושי, כל עוד אנו מאמינות באג'נדה שאנו מקדמות.
שיש ביכולתנו להעצים את העובדים שלנו ולאפשר להם לגדול ולהתפתח בתוך העשייה המקצועית,
מתוך מקום שהוא פתוח ללמידה ולביקורת, אך גם מחויב באופן אמתי להשגת מטרות והבאת ערך ארגוני.