שלי הראל

מנהלת קהילה ושיתופי פעולה סופרסונס

על מה אני רוצה להשפיע

לקדם שוויון הזדמנויות.
להראות את הדרך לאלה שאינם מאמינים שהם מסוגלים למימוש עצמי.

אני מאמינה

לנשים ראייה אחרת, תפיסה אחרת וקול שונה. כדי שהחברה תנוהל טוב יותר, על נשים וגברים לעבוד יחד. לפעמים יש לנו הכוח להיות בראש סיעה; לפעמים רק ראש בכיכר בזמן הפגנה. אבל, עלינו לזכור – מחר משחק חדש, שבו מנצח המתמיד והחזק.