שני בירן

סמנכ"לית שיווק בינלאומי וחברת הנהלה, מטרוניקס.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום נוכחות נשית בעולם העסקים.

אני מאמינה

אני מאמינה בהעצמת צוותים באמצעות גיוון ושונות, המאפשרים יצירתיות, כנות, גמישות מחשבתית-תרבותית והצלחה עסקית. אני מאמינה בשיווק מבפנים, המונע מיעדים עסקיים-אפקטיביים המביאים לצמיחה.