שרית עזיזי

מנהלת משאבי אנוש, ארינטה בע"מ, חברת הזנק בתחום הרפואי.

על מה אני רוצה להשפיע

עידוד נשים להשתלב במשרות מאתגרות ובתפקידים ניהוליים.
בניית תהליכי קידום ושימור עובדים בארגון בסביבות משתנות.


אני מאמינה

אני מאמינה שבכל אישה מסתתר סיפור המבקש לצאת לאוויר העולם; הוא ההוויה שלה והמצפן לייעודה בחיים.