שרית קרול

בעלים ומנכ"לית, "שרית קרול – ייעוץ והשמה".

על מה אני רוצה להשפיע

קידום נשים באוכלוסיות חלשות וכניסתן למעגל העבודה.
כניסת נשים רבות יותר לתפקידי מפתח בארגונים.
העצמת נשים הנמצאות במעגל האלימות: הענקת עזרה, תמיכה וליווי לחופש כלכלי.
סבסוד מלא של קורסים לנשים שידן לא משגת.

אני מאמינה

אני מאמינה, באמת ולא כקלישאה, באהבת חינם ובאהבת אדם.