שרונה זבלודובסקי

יזמת, מנהלת פרויקטים וקשרי חוץ

על מה אני רוצה להשפיע

להניע ולקדם שיח חוצה מגזרים, ליצירת שיתופי פעולה מניבים.
לעודד נשים להשתתף באופן פעיל בתהליך שינוי חברתי עולמי, המקדם את ביטוי החוזקות הייחודיות שלהן.

אני מאמינה

אני מאמינה בכוח רצון, בהתמדה ובעשייה מתוך פתיחות, אמונה וגישה חיובית. אני מאמינה שכל אדם יכול וראוי לשפר את מסלול חייו. אני מאמינה שהצלחה יכולה להיות נחלתם של רבים. ככל שנשקיע יותר בחינוך ובסובלנות נוכל לקדם את כלל החברה הישראלית.