סופרסונה

איריס האן

תכנון סביבתי, משפט סביבתי, מדיניות סביבתית

איריס האן

על מה אני רוצה להשפיע

קידום שמירת הטבע והסביבה בישראל.
קידום הפנמת הצורך והחובה שלנו לשמור על הטבע והסביבה של ישראל בפרט ושל העולם בכלל.
עידוד אנשים לשמור על הטבע, כל אחד לפי יכולתו, וכל אחד יכול.

אני מאמינה

אני מאמינה שגם אדם אחד, עם כוח רצון, אמונה וחריצות יכול לשנות המון ולעשות את הבלתי אפשרי. אני מאמינה שהאדם והטבע ארוגים זה בזה ושקיומנו תלוי בטבע ובסביבה. עלינו להיות יותר צנועים ובעלי כבוד הן אחד לרעהו והן כלפי הטבע.

עשייה מקצועית

מנכ"לית החברה להגנת הטבע.

מרצה בתחום תכנון סביבתי, תכנון מרחב ימי ומדיניות סביבתית, האונ' העברית, אונ' חיפה, הטכניון והמרכז האקדמי רופין.

יועצת עצמאית בתחום התכנון הסביבתי, יועצת סביבתית לתכניות מתאר ומסמכי מדיניות.

ממלאת מקום ראש אגף תכנון, המשרד להגנת הסביבה.

מנהלת תחום תכנון ומחקר, מכון דש"א – דמותה של ארץ.

מתכננת ומנהלת תחום תכנון ומחקר, החברה להגנת הטבע.

מייצגת ארגוני הסביבה הלא ממשלתיים, המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

השכלה

LLB // המרכז הבינתחומי בהרצליה

MSc בתכנון ערים ואזורים // הטכניון

BA במדעי החקלאות // הפקולטה לחקלאות, האונ' העברית

עו"ד מוסמכת

hann@netvision.net.il

סופרסונה

איריס האן

תכנון סביבתי, משפט סביבתי, מדיניות סביבתית

איריס האן

אני מאמינה

אני מאמינה שגם אדם אחד, עם כוח רצון, אמונה וחריצות יכול לשנות המון ולעשות את הבלתי אפשרי. אני מאמינה שהאדם והטבע ארוגים זה בזה ושקיומנו תלוי בטבע ובסביבה. עלינו להיות יותר צנועים ובעלי כבוד הן אחד לרעהו והן כלפי הטבע.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום שמירת הטבע והסביבה בישראל.
קידום הפנמת הצורך והחובה שלנו לשמור על הטבע והסביבה של ישראל בפרט ושל העולם בכלל.
עידוד אנשים לשמור על הטבע, כל אחד לפי יכולתו, וכל אחד יכול.

השכלה

LLB // המרכז הבינתחומי בהרצליה

MSc בתכנון ערים ואזורים // הטכניון

BA במדעי החקלאות // הפקולטה לחקלאות, האונ' העברית

עו"ד מוסמכת

עשייה מקצועית

מנכ"לית החברה להגנת הטבע.

מרצה בתחום תכנון סביבתי, תכנון מרחב ימי ומדיניות סביבתית, האונ' העברית, אונ' חיפה, הטכניון והמרכז האקדמי רופין.

יועצת עצמאית בתחום התכנון הסביבתי, יועצת סביבתית לתכניות מתאר ומסמכי מדיניות.

ממלאת מקום ראש אגף תכנון, המשרד להגנת הסביבה.

מנהלת תחום תכנון ומחקר, מכון דש"א – דמותה של ארץ.

מתכננת ומנהלת תחום תכנון ומחקר, החברה להגנת הטבע.

מייצגת ארגוני הסביבה הלא ממשלתיים, המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

כפתור סגור טופס

מייל לסופרסונה

    תודה רבה כל פנייתך.נעבור על הפרטים שציינת ונחזור אלייך בהקדם
    חזור