סופרסונה

גל לנדאו-יערי

מומחית בבנקאות, ניהול סיכונים וטכנולוגיות פיננסיות

גל לנדאו-יערי

על מה אני רוצה להשפיע

הרחבת השימוש בטרנספורמציה הדיגיטלית ככלי לקידום ערכים של שוויון, הכלה ודמוקרטיזציה לשירותים פיננסיים.
הרחבת מעורבותם של נשים ומיעוטים במגזר השירותים הפיננסיים.
הרחבה וגיוון של החינוך הפיננסי-כלכלי-חברתי והאוריינות הפיננסית בישראל.

אני מאמינה

אני מאמינה בהזדמנות שווה, נטולת מגדר, גזע, צבע או העדפה מינית – הן בעולם התעסוקתי והן בכלל. אני מאמינה שעם מעט "עיוורון" ומתן מרחב למגוון קולות וגישות בחברה הישראלית, נוכל לייצר חברה וכלכלה משגשגות יותר.

עשייה מקצועית

מנהלת המחקר, המכון לחקר יישומי טכנולוגיית הבלוקצ'יין, אונ' ת"א.

עמיתת מחקר בכירה, המרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות, אונ' חיפה.

מנכ"לית בפועל, הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

משנה למנכ"ל ומנהלת התפעול הראשית, הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

סמנכ"לית בכירה ומנהלת הסיכונים הראשית, הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

מנהלת מחלקת התכנון הראשית, הנהלה ראשית, הבנק הבינלאומי הראשון.

מנהלת מחלקת ניהול הסיכונים הקבוצתית, הנהלה ראשית, הבנק הבינלאומי הראשון.

כלכלנית בכירה, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל

השכלה

MBA // המכללה למינהל

LLM // אונ' ת"א

LLB // המכללה למינהל

gall@tase.co.il

סופרסונה

גל לנדאו-יערי

מומחית בבנקאות, ניהול סיכונים וטכנולוגיות פיננסיות

גל לנדאו-יערי

אני מאמינה

אני מאמינה בהזדמנות שווה, נטולת מגדר, גזע, צבע או העדפה מינית – הן בעולם התעסוקתי והן בכלל. אני מאמינה שעם מעט "עיוורון" ומתן מרחב למגוון קולות וגישות בחברה הישראלית, נוכל לייצר חברה וכלכלה משגשגות יותר.

על מה אני רוצה להשפיע

הרחבת השימוש בטרנספורמציה הדיגיטלית ככלי לקידום ערכים של שוויון, הכלה ודמוקרטיזציה לשירותים פיננסיים.
הרחבת מעורבותם של נשים ומיעוטים במגזר השירותים הפיננסיים.
הרחבה וגיוון של החינוך הפיננסי-כלכלי-חברתי והאוריינות הפיננסית בישראל.

השכלה

MBA // המכללה למינהל

LLM // אונ' ת"א

LLB // המכללה למינהל

עשייה מקצועית

מנהלת המחקר, המכון לחקר יישומי טכנולוגיית הבלוקצ'יין, אונ' ת"א.

עמיתת מחקר בכירה, המרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות, אונ' חיפה.

מנכ"לית בפועל, הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

משנה למנכ"ל ומנהלת התפעול הראשית, הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

סמנכ"לית בכירה ומנהלת הסיכונים הראשית, הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

מנהלת מחלקת התכנון הראשית, הנהלה ראשית, הבנק הבינלאומי הראשון.

מנהלת מחלקת ניהול הסיכונים הקבוצתית, הנהלה ראשית, הבנק הבינלאומי הראשון.

כלכלנית בכירה, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל

כפתור סגור טופס

מייל לסופרסונה

    תודה רבה כל פנייתך.נעבור על הפרטים שציינת ונחזור אלייך בהקדם
    חזור