en

סופרסונה

מיכל וגמן

מנהלת תיקי השקעות

מיכל וגמן

על מה אני רוצה להשפיע

שילוב נשים בעמדות מפתח בעולם הפיננסים
שילוב נשים בתכניות לתארים מתקדמים ובעבודות מחוץ לישראל

אני מאמינה

המעז – מנצח! אני מאמינה שחלומות הם בחירת המציאות שבה אנו חיות, וכי יש בנו הכוח להגשים את כל אשר נבחר. לכן, לעולם אמשיך לחלום.

עשייה מקצועית

מנהלת תיקי השקעות – שווקים מתפתחים, AIG Investments

אנאליסטית, מאקרו-כלכלה ואסטרטגיה, AIG Investments

אנאליסטית, מאקרו-כלכלה ואסטרטגיה, Axiom Investment Group

השכלה

MBA, התמחות בפיננסים// Massachusetts Institute of Technology, ארה"ב

LLB// אונ' ת"א

BA בכלכלה// אונ' ת"א

מוסמכת לשכת עורכי הדין ישראל

michalvagman@gmail.com

סופרסונה

מיכל וגמן

מנהלת תיקי השקעות

מיכל וגמן

אני מאמינה

המעז – מנצח! אני מאמינה שחלומות הם בחירת המציאות שבה אנו חיות, וכי יש בנו הכוח להגשים את כל אשר נבחר. לכן, לעולם אמשיך לחלום.

על מה אני רוצה להשפיע

שילוב נשים בעמדות מפתח בעולם הפיננסים
שילוב נשים בתכניות לתארים מתקדמים ובעבודות מחוץ לישראל

השכלה

MBA, התמחות בפיננסים// Massachusetts Institute of Technology, ארה"ב

LLB// אונ' ת"א

BA בכלכלה// אונ' ת"א

מוסמכת לשכת עורכי הדין ישראל

עשייה מקצועית

מנהלת תיקי השקעות – שווקים מתפתחים, AIG Investments

אנאליסטית, מאקרו-כלכלה ואסטרטגיה, AIG Investments

אנאליסטית, מאקרו-כלכלה ואסטרטגיה, Axiom Investment Group

כפתור סגור טופס

מייל לסופרסונה

    תודה רבה כל פנייתך.נעבור על הפרטים שציינת ונחזור אלייך בהקדם
    חזור