en

סופרסונה

דריה הניג שקד

אקטיביסטית בתחום השוויון המגדרי ופיתוח אפריקה שמדרום לסהרה

דריה הניג שקד

על מה אני רוצה להשפיע

נושאים הקשורים בקידום שוויון הזדמנויות - מגדרי, חברתי, כלכלי
נושאים הקשורים בצמצום פערים בין העולם המפותח ובסיס הפירמידה
נושאים מדיניים

אני מאמינה

אני מאמינה שמעורבות מגדרית שוויונית במוקדי השפעה, בצמתי קבלת החלטות ובעולם היזמות וההשקעות,
יביאו לעולם טוב יותר שקשוב ונותן מענה למגוון הקולות שבו.
אני מונעת מתחושת צדק ומאמינה שכששינוי הוא אפשרי, והוא לרוב כזה, זו אחריותינו להוביל אליו.

עשייה מקצועית

יועצת לקרן השקעות אימפקט שמתמחה באפריקה שמדרום לסהרה

אקטיביסטית בתחום השוויון המגדרי ויזמת מדד סופרסונס לניהול מתקדם

מנכ"לית חברה לקידום יזמות אפריקאית (עם פוקוס מגדרי) בסיליקון ואלי

מגוון תפקידים במגזר הציבורי (במשרד ראש הממשלה, משרד המשפטים, משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון בתקופת ההתנתקות)

במגזר הפרטי: ניהול ביטוח סיכוני סחר חוץ, שת”פ ממשלתי-פרטי, ייזום פרויקטים חברתיים, פיתוח עסקי, ניהול פילנתרופיה, שיווק, קשרי חוץ, ייעוץ תקשורתי, ניהול לוגיסטי

ניהול גלריית אומנות

השכלה

LLB מורחב// אונ’ בר אילן

עו”ד מוסמכת בתום התמחות בפרקליטות מחוז מרכז בתחום המשפט הפלילי

בוגרת תוכנית המנהלים// אוניברסיטת סינגולריטי, קליפורניה

סופרסונה

דריה הניג שקד

אקטיביסטית בתחום השוויון המגדרי ופיתוח אפריקה שמדרום לסהרה

דריה הניג שקד

אני מאמינה

אני מאמינה שמעורבות מגדרית שוויונית במוקדי השפעה, בצמתי קבלת החלטות ובעולם היזמות וההשקעות,
יביאו לעולם טוב יותר שקשוב ונותן מענה למגוון הקולות שבו.
אני מונעת מתחושת צדק ומאמינה שכששינוי הוא אפשרי, והוא לרוב כזה, זו אחריותינו להוביל אליו.

על מה אני רוצה להשפיע

נושאים הקשורים בקידום שוויון הזדמנויות - מגדרי, חברתי, כלכלי
נושאים הקשורים בצמצום פערים בין העולם המפותח ובסיס הפירמידה
נושאים מדיניים

השכלה

LLB מורחב// אונ’ בר אילן

עו”ד מוסמכת בתום התמחות בפרקליטות מחוז מרכז בתחום המשפט הפלילי

בוגרת תוכנית המנהלים// אוניברסיטת סינגולריטי, קליפורניה

עשייה מקצועית

יועצת לקרן השקעות אימפקט שמתמחה באפריקה שמדרום לסהרה

אקטיביסטית בתחום השוויון המגדרי ויזמת מדד סופרסונס לניהול מתקדם

מנכ"לית חברה לקידום יזמות אפריקאית (עם פוקוס מגדרי) בסיליקון ואלי

מגוון תפקידים במגזר הציבורי (במשרד ראש הממשלה, משרד המשפטים, משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון בתקופת ההתנתקות)

במגזר הפרטי: ניהול ביטוח סיכוני סחר חוץ, שת”פ ממשלתי-פרטי, ייזום פרויקטים חברתיים, פיתוח עסקי, ניהול פילנתרופיה, שיווק, קשרי חוץ, ייעוץ תקשורתי, ניהול לוגיסטי

ניהול גלריית אומנות

כפתור סגור טופס

מייל לסופרסונה

תודה רבה כל פנייתך.נעבור על הפרטים שציינת ונחזור אלייך בהקדם
חזור