en

סופרסונה

רינה לזרוס

אימון בשפה האנגלית וייעוץ למנהלים

רינה לזרוס

על מה אני רוצה להשפיע

קידום שוויון מגדרי בחברה

אני מאמינה

כאישה, הקריירה המקצועית שלי הייתה תמיד מאוד משמעותית עבורי, ותמיד הצלחתי לשמור על איזון בין משפחה לעבודה. אני מאמינה שנשים זכאיות הן לסיפוק מקצועי והן לסיפוק אישי.

עשייה מקצועית

מאמנת לשפה האנגלית ויועצת, עובדת עם מנהלי חברות, פוליטיקאים ואנשי מדיה

סגנית נשיא של חברה גדולה לאימון לשפה האנגלית

השכלה

BA בספרות אנגלית ולטינית// אונ' Witwatersrand, דרום אפריקה

תעודת הוראה// אונ' Witwatersrand, דרום אפריקה

קורס TEFL  לאקדמאים// משרד החינוך, ישראל

מאמנת לדיבור בפני ציבור// Lilyan Wilder

renalazarus@gmail.com

סופרסונה

רינה לזרוס

אימון בשפה האנגלית וייעוץ למנהלים

רינה לזרוס

אני מאמינה

כאישה, הקריירה המקצועית שלי הייתה תמיד מאוד משמעותית עבורי, ותמיד הצלחתי לשמור על איזון בין משפחה לעבודה. אני מאמינה שנשים זכאיות הן לסיפוק מקצועי והן לסיפוק אישי.

על מה אני רוצה להשפיע

קידום שוויון מגדרי בחברה

השכלה

BA בספרות אנגלית ולטינית// אונ' Witwatersrand, דרום אפריקה

תעודת הוראה// אונ' Witwatersrand, דרום אפריקה

קורס TEFL  לאקדמאים// משרד החינוך, ישראל

מאמנת לדיבור בפני ציבור// Lilyan Wilder

עשייה מקצועית

מאמנת לשפה האנגלית ויועצת, עובדת עם מנהלי חברות, פוליטיקאים ואנשי מדיה

סגנית נשיא של חברה גדולה לאימון לשפה האנגלית

כפתור סגור טופס

מייל לסופרסונה

    תודה רבה כל פנייתך.נעבור על הפרטים שציינת ונחזור אלייך בהקדם
    חזור